PRONet POCZTA

NPLAY.PL

Szanowni Państwo,

z dniem 30 września 2008 roku firma PRONET P. Bryłowski, G. Giecko w wyniku przekształcenia z jednoczesnym połączeniem z firmą IT NET M. i G. Petruczynik zakończyła formalnie działalność pod nazwą PRONET oraz IT NET. Od dnia 01 października 2008 roku będziemy wspólnie prowadzili działalność jako NPLAY Sp. z o.o.. NPLAY jest kontynuatorem prawnym i przejmuje wszystkie zobowiązania i prawa dotychczasowych spółek PRONET i IT NET. Aktualne dane firmy to:

NPLAY Sp. z o.o.
20-701 Lublin, ul. Naleczowska 51A,
NIP: 712-31-39-868, REGON: 060398119, KRS: 0000312699
Sąd Rejonowy w Lublinie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy: 500 000,00 PLN


Powyższe zapisy znalazły odzwierciedlenie w dokumentach rejestrowych i są dostępne w Krajowym Rejestrze Sądowym. Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani aktualnym odpisem z KRS spółki NPLAY to prosimy o kontakt z naszym biurem obsługi klienta.
Mamy nadzieję, że zaistniała zmiana wpłynie korzystnie na jakość usług świadczonych przez naszą firmę. Połączenie dwóch największych niezależnych operatorów Internetu w Lublinie pozwoli nam na dotarcie z naszymi usługami do szerszego grona mieszkańców Lublina, umożliwi budowę niezawodnej sieci światłowodowej oraz szybsze wdrożenie nowych usług takich jak interaktywna telewizja cyfrowa, wideo na żądanie, sklep z muzyką, gazetami i wiele innych.

Z poważaniem
Grzegorz Giecko
Prezes zarządu NPLAY Sp. z o.o.